Zapisy: Gdańsk
ul. Gdyńskich Kosynierów 11
Telefon: (58)305 03 03 lub (58)303 33 00
Fax: 58 303 33 00
  • tralala
  • tralala
  • tralala
  • tralala

Szkoła Medyczna Gdańsk

 

Gdańskie Szkoły Medyczne dla dorosłych

 

Gdańskie Studium Administracji - bezpłatnie

 

(w tym rejestratorka medyczna)

 
Dyrektor : mgr Barbara Prus (b.prus@oswiatalingwista.eu)
Wicedyrektor : mgr Żaneta Kaflińska (zaneta.kaflinska@wp.pl)

Wykładowcy:
lekarze praktycy różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, wykładowcy wyższych uczelni,  farmaceuci, terapeuci, prawnicy i ekonomiści.

 

Gdańskie Szkoły Medyczne i Gdańskie Studium Administracji zostały wpisane

 

 do rejestru szkół i placówek publicznych Miasta Gdańsk, mają uprawnienia szkół publicznych.

 

(wpisy do wglądu w sekretariacie szkoły).

 

Posiadamy własne Ośrodki do przeprowadzania Państwowych Egzaminów Zawodowych.

Od 2014 r. uruchomiliśmy kształcenia w zakresie: Rejestratorka medyczna i Sanitariusz Medyczny.

konto bankowe: "Oświata - Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. 80-107 Gdańsk,

ul. Malczewskiego 51 Nr: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694

 


 

K o m u n i k a t y

►Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 prowadzimy

    od 7 stycznia 2015 r.

►Zapraszamy do sekretariatu Szkoły 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-16.00. Nauka całkowicie BEZPŁATNA

w zawodach: OPIEKUN MEDYCZNY , TERAPEUTA ZAJĘCIOWY i TECHNIK ADMINISTRACJI (w tym rejestratorka medyczna)

Osoby zainteresowane kształceniem:

1) w Szkołach Policealnych: zapraszamy osobiście ze świadectwem ukończenia szkoły średniej (oryginał), dowodem osobistym (zrobimy ksero), podanie do wypełnienia na miejscu.

2) na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dla dorosłych: zapraszamy osobiście z dokumentami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje (wyższe niż gimnazjalne), dowodem osobistym (zrobimy ksero), podanie-kwestionariusz do wypełnienia na miejscu.

Z A P R A S Z A M Y