Zapisy: Gdańsk
ul. Gdyńskich Kosynierów 11
Telefon: (58)305 03 03 lub (58)303 33 00
Fax: 58 303 33 00
  • tralala
  • tralala
  • tralala
  • tralala

Szkoła Medyczna Gdańsk

 

Gdańskie Szkoły Medyczne dla dorosłych

 

Gdańskie Studium Administracji - bezpłatnie

 
Dyrektor : mgr Barbara Prus (b.prus@oswiatalingwista.eu)
Wicedyrektor : mgr Żaneta Kaflińska (zaneta.kaflinska@wp.pl)

Wykładowcy:
lekarze praktycy różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, wykładowcy wyższych uczelni,  farmaceuci, terapeuci, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie z uprawnieniami, kosztorysanci.

 

Gdańskie Szkoły Medyczne i Gdańskie Studium Administracji zostały

 

wpisane do rejestru szkół i placówek publicznych Miasta Gdańsk. Mają uprawnienia szkół publicznych.

 

(wpisy do wglądu w sekretariacie szkoły).

 

Posiadamy własne Ośrodki do przeprowadzania Państwowych Egzaminów Zawodowych.

 

Prowadzimy również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przygotowujące do Państwowego Egzaminu Zawodowego z danej kwalifikacji zawodowej.

W 2014 r planujemy uruchomienie kursu Sanitariusz Medyczny.

konto bankowe: "Oświata - Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51

Nr: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694

 


 

K o m u n i k a t y

► Słuchaczy na rok szkolny 2014/2015 przyjmujemy od 07 stycznia 2014 r. Sekretariat jest czynny 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 - 16.00 zapraszamy. Sekretariat zamknięty 01. 05.-04. 05. br.

► Uwaga absolwenci w sekretariacie Szkoły wydawane są SUPLEMENTY  DO  DYPLOMU potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim i języku angielskim, zapraszamy do odbioru.

Osoby zainteresowane kształceniem:

1) w Szkołach Policealnych dla dorosłych: zapraszamy osobiście ze świadectwem ukończenia szkoły średniej (oryginał), dowodem osobistym (zrobimy ksero), podanie do wypełnienia na miejscu.

2) na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dla dorosłych: zapraszamy osobiście z dokumentami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje (wyższe niż gimnazjalne), dowodem osobistym (zrobimy ksero), podanie-kwestionariusz do wypełnienia na miejscu.

Z A P R A S Z A M Y